Kontakt

Mgr. Michal Rácik
Fraštácká 119/5, 920 01 Hlohovec
IČO: 51703335
DIČ: 1082256219

Registrácia: č. živnostenského registra 250-41120, osvedčenie o oprávnení č. OU-TT-OZP1-2018/016779-4 v Trnave 27. 4. 2018

Tel.: +421 948 308 268
E-mail: racikmichal@gmail.com